vlajka CZ vlajka EN

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ROOMS agentury s.r.o.

Obchodní podmínky - podpis smlouvyROOMS agentura s.r.o. se účastní vyjednávání pouze jako zprostředkovatel nájmu/koupě nemovitosti, není pronajímatelem ani majitelem nemovitostí. Každý nájem nebo prodej musí být vymezen ve smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem/kupujícím a prodávajícím a odpovědnost za vyjednání obsahu a uzavření nájemní nebo kupní smlouvy nesou pouze pronajímatel a nájemce/kupující a prodávající.

ROOMS agentura s.r.o. nenese odpovědnost za obsah smlouvy, její uzavření ani za plnění smlouvy smluvními stranami (nájemcem, pronajímatelem/kupujícím, prodávajícím). Smluvní podmínky nájemních smluv uzavřených na základě našich webových stránek a zprostředkovatelských služeb jsou společnou záležitostí pronajímatele a nájemce. ROOMS agentura s.r.o. nenese odpovědnost v případě sporů, které mohou případně na základě těchto smluv vzniknout.

REZERVACE pronájmu u ROOMS agentury s.r.o.

Dlouhodobé pronájmy

Potvrzení rezervace = úhrada rezervačního poplatku = provize za zprostředkování nájmu pro ROOMS agenturu s.r.o. ve výši 1 měsíčního nájemného + 21 % DPH. Tímto způsobem potvrzujete svůj zájem o nemovitost a provádí se rezervace. Po provedení úhrady bude byt rezervován a naše společnost zašle fixní potvrzení rezervace. Od tohoto okamžiku nebude byt již dále nabízen dalším zájemcům a bude zahájeno jednání o nájemní smlouvě. Po zprostředkování příležitosti nájmu se z výše uvedeného rezervačního poplatku stane provize za zprostředkování nájmu, kterou si ROOMS agentura s.r.o. ponechává jako svoji odměnu.

Krátkodobé pronájmy (1 noc – několik měsíců)

Podpis smlouvy - předání klíčůPo výběru apartmánu - potvrzení rezervace = úhrada nevratného rezervačního poplatku ve výši 15-20 % celkové výše ceny za ubytování. Zbývající částka ceny za ubytování musí být uhrazena v hotovosti zástupci pronajímatele nebo přímo v ubytovacím zařízení. Rezervací potvrzujete svůj příjezd. Jakmile nám bude uhrazena rezervační záloha, zašleme Vám fixní potvrzení rezervace s nabídkou možnosti transferu z letiště nebo z nádraží. Tímto se zajistí, že vybraný apartmán – byt je pro Vás fixně rezervován na vybraný termín.

Dojde-li k jakýmkoli nepředvídaným změnám nebo problémům s Vaší rezervací před zajištěním jiné náhradní rezervace se s Vámi automaticky spojíme a požádáme Vás o souhlas s novou alternativou.

Možnosti úhrady

  • V hotovosti na základě předání rezervační smlouvy a příjmového platebního dokladu.
  • Bankovním převodem na účet ROOMS agentury s.r.o. - úhrada proforma zálohové faktury.

Stornování

V případě storna nebo změny podmínek již potvrzené rezervace před podpisem smlouvy ze strany klienta, bude uhrazená rezervační záloha vrácena ve výši 20 % z celkové částky rezervační zálohy = provize. Část ve výši 80 % bude ponechána za služby a náklady pro ROOMS agenturu s.r.o.

PROVIZE - ODMĚNA ROOMS agentury s.r.o.

  • Dlouhodobé pronájmy = jednoměsíční nájemné + 21 % DPH
  • Krátkodobé pronájmy = 20 % z celkové úhrady nájemného
  • Prodej = nabízená cena na webových stránkách již obsahuje provizi

ODPOVĚDNOST ROOMS agentury s.r.o.

Nájemce/kupující souhlasí s tím, že společnost ROOMS agentura s.r.o. nejedná jako právní zástupce žádného pronajímatele/prodávajícího, kterého nájemci/kupujícímu představí a zároveň neposkytuje žádnou záruku ohledně podmínek uzavřených nájemních/kupních smluv, stavu a bezpečnosti pronajatých prostor nebo předmětu koupě. Nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé ani následné škody, k nimž by mohlo dojít v souvislosti s ubytováním nebo jiných důvodů. ROOMS agentura s.r.o. není povinna platit žádné náhrady škody a neodpovídá za plnění smlouvy nájemní/kupní nájemcem, pronajímatelem/kupujícím, prodávajícím. Nájemcům se doporučuje, aby si zajistili uzavření odpovídajícího pojištění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí a budou vykládány dle právních předpisů České Republiky.